Nagrađivana inovacija osmišljena u kolovozu 2012. godine. Projekt V-pump inovativno i vrlo praktično kombinira dva proizvoda te njihove funkcija u jednom kvalitetnom proizvodu. Dvokomorna pumpa kompaktnih je dimenzija, velike zapremine i čvrstoće. Inovacija je zaštićena u DZIV-u pod brojem D20120248